Chính trị - Xã hội

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Huệ Linh
ANTD.VN - Với tổng số 478/478 số phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 95,79% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV.

Ông Bùi Văn Cường – Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Khóa XIV được bầu làm Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XV.

Ông Bùi Văn Cường sinh năm 1965, quê ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Trước đó, từ tháng 7-2019, ông Bùi Văn Cường được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Đến tháng 4-2021, ông Bùi Văn Cường được bầu làm Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XIV.

Sau đó, với tổng số 475/475 số phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 95,19% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và các Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV: ông Y Thanh Hà Niê Kđăm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; bà Lê Thị Nga giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; ông Vũ Hồng Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; ông Nguyễn Phú Cường giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; ông Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá - Giáo dục của Quốc hội; bà Nguyễn Thúy Anh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; ông Lê Quang Huy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Vũ Hải Hà giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Đặc biệt, trong số các nhân sự được Quốc hội bầu vào các chức danh Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, trong phiên họp sáng 21-7, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an được bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội;

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Bên cạnh đó, với 471/471 số phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 94,19% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC