Chính trị - Xã hội

Thu ngân sách đạt gần 35% dự toán

Hùng Anh
ANTĐ - Bộ Tài chính cho biết, kết quả thu ngân sách Nhà nước tháng 4-2015 ước đạt 79.350 tỷ đồng. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách ước đạt 314.100 tỷ đồng, bằng 34,5% dự toán, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 61.550 tỷ, tăng khoảng 9.200 tỷ đồng, thu từ dầu thô tháng 4 ước đạt 5.000 tỷ đồng... Bộ Tài chính đánh giá, kết quả tăng thu chủ yếu nhờ tác động tích cực từ sự phát triển khả quan của nền kinh tế từ đầu năm đến nay. Hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp từng bước ổn định, kê khai nộp thuế đạt khá, thị trường bất động sản có tín hiệu phục hồi, góp phần tăng số thu từ nhà, đất, lệ phí trước bạ...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC