Chính trị - Xã hội

Thu ngân sách 2 tháng đạt 158.000 tỷ đồng

Hùng Anh

ANTĐ - Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 2-2015, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 63.900 tỷ đồng. Lũy kế thu 2 tháng đầu năm đạt 158.000 tỷ đồng, bằng 17,3% dự toán, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, thu nội địa lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 123,6 nghìn tỷ đồng, bằng 19,4% dự toán. Đáng chú ý, hoạt động sản xuất - kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đạt kết quả khả quan có đóng góp quan trọng cho nguồn thu. Thu về dầu thô ước đạt 11.600 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 37.900 tỷ đồng. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC