Kinh doanh

Thu hồi 16 dự án phát triển nhà ở

Chính Trung
ANTĐ - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa cho biết, từ năm 2009 tới nay, Sở TN-MT đã thanh tra và hoàn thiện hồ sơ thu hồi đối với 12 dự án phát triển nhà ở. 

Sở TN-MT cũng thanh tra 16 dự án khác theo báo cáo giám sát của HĐND TP Hà Nội, đã ra quyết định thu hồi 4/16 dự án. Cũng theo Sở TN-MT, từ năm 2006 tới nay, Hà Nội có 410 dự án phát triển nhà ở thương mại được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án. 

Trong khi đó, HĐND TP Hà Nội đánh giá, công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Nhà nước trong thực hiện đầu tư các dự án nhà ở thương mại còn hạn chế, không thường xuyên, chậm phát hiện các vi phạm của chủ đầu tư để có biện pháp khắc phục kịp thời. Các sai phạm phát hiện qua thanh tra cũng chưa được xử lý nghiêm hoặc chưa triệt để.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC