Thủ đô trước ngày hội lớn

ANTĐ
ANTĐ - Chỉ còn vài ngày nữa là kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ diễn ra. Đến thời điểm này, tại nhiều địa phương, công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử của toàn dân đã cơ bản hoàn tất. Không khí sôi nổi của ngày hội đã thực sự bắt đầu trên các tuyến phố của Thủ đô.