Chính trị - Xã hội

Thông qua danh sách 205 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

An Nhiên

ANTD.VN -  Ngày 16/4, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lâp danh sách những người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thông qua danh sách 205 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ảnh 1

100% đại biểu biểu quyết thông qua danh sách chính thức 205 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nghe báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và tiến hành thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội.

Trước đó, tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhất trí lập danh sách sơ bộ 205 người ứng cử.

Theo báo cáo tổng hợp của MTTQ Việt Nam, kết quả tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 100%, không có vấn đề, vụ việc cử tri nơi cư trú nêu cần phải xác minh.

Sau khi nghe các ý kiến của các đại biểu, hội nghị đã tiến hành biểu quyết. Kết quả, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua danh sách chính thức 205 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo danh sách, cơ cấu, thành phần, số lượng người được phân bổ ở từng cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương như sau: Các cơ quan Đảng: 11 đại biểu; Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước: 3 đại biểu;

Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương): 130 đại biểu;

Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an): 15 đại biểu; Lực lượng vũ trang: 14 đại biểu; Tòa án nhân dân tối cao: 1 đại biểu; Viện kiểm sát nhân dân tối cao: 1 đại biểu; Kiểm toán Nhà nước: 1 đại biểu; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên: 29 đại biểu.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực và Đoàn Chủ tịch sẽ gửi Biên bản hội nghị Hiệp thương lần thứ ba đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tiếp tục triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bên cạnh đó, Mặt trận sẽ phối hợp tổ chức để người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình; phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử; đồng thời đề cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch...

Ông Đỗ Văn Chiến cũng bày tỏ mong muốn và kêu gọi đồng bào, cử tri cả nước tích cực tham gia các Hội nghị tiếp xúc cử tri, các cuộc trao đổi, mạn đàm do Mặt trận Tổ quốc phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức; đặc biệt là hăng hái đi bầu cử vào ngày 23/5/2021 để thực hiện quyền lợi, trách nhiệm của công dân, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của non sông.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC