Chính trị - Xã hội

Thống nhất khung nội dung sửa đổi Hiến pháp

Thành Nam
ANTĐ - Hôm qua, 28-3, phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc, sau 8 ngày làm việc. 

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, tại phiên họp này, UBTVQH đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng như thống nhất khung ban đầu nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 1992; xem xét, thảo luận về 7 dự án luật, Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; Chương trình Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XIII.

UBTVQH cũng đã thông qua 2 dự án Pháp lệnh quan trọng, góp phần hoàn thiện, cải cách, nâng cao chất lượng công tác tư pháp; quyết định phương án phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012, các dự án thành phần và việc bố trí nguồn lực cho chương trình mục tiêu quốc gia… Đặc biệt, thực hiện việc cải tiến nội dung, phương thức hoạt động, tại phiên họp này, UBTVQH cũng đã tiến hành chất vấn về lĩnh vực y tế và nội vụ. 

Trước đó, UBTVQH đã cho ý kiến và biểu quyết thông qua Dự án Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC