Chính trị - Xã hội

Thống nhất địa giới hành chính trong sổ hộ khẩu

Trung Hiếu
ANTĐ - Nhằm thống nhất sổ hộ khẩu theo tên địa giới hành chính mới, củng cố tàng thư hộ khẩu để  thực hiện hiệu quả chức năng QLHC về TTXH, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã thuộc diện điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội tiến hành thực hiện cấp đổi sổ hộ khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân.
Thống nhất địa giới hành chính trong sổ hộ khẩu ảnh 1
CAH Phúc Thọ hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục cấp đổi sổ hộ khẩu tại cơ sở

Phấn đấu hoàn thành trong năm 2014 

Toàn bộ số sổ hộ khẩu thuộc các đơn vị của tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh cũ và 4 xã của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cấp trước đây, sau khi hợp nhất đã được công an các quận, huyện, thị xã đính chính nhưng chưa thực hiện việc đổi sổ hộ khẩu cho các hộ gia đình theo địa chỉ mới.  Theo chỉ đạo của Giám đốc CATP  nay các đơn vị tiến hành thực hiện cấp đổi sổ hộ khẩu thống nhất theo tên địa giới hành chính mới, bắt đầu từ ngày 1-4, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực hiện quyền và các nhu cầu chính đáng trong đi lại, giao dịch. Để công tác cấp đổi sổ hộ khẩu được tiến hành hiệu quả, Công an các quận, huyện, thị xã đã tham mưu cho cấp ủy, UBND cùng cấp có văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp cùng lực lượng công an mở đợt tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ trương, kế hoạch đổi sổ hộ khẩu để người dân ủng hộ, tạo điều kiện cho lực lượng công an thực hiện. 

Cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, chỉnh trang phòng tàng thư hộ khẩu, công an các quận, huyện, thị xã đã phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – CATP tổ chức tập huấn cho toàn thể đội ngũ CBCS thuộc Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Đội Công an XDPT và PTX về ANTT, lực lượng CSKV, công an xã về mục đích, yêu cầu và phương pháp cấp đổi sổ hộ khẩu trên tinh thần cải cách hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân; phấn đấu 100% sổ hộ khẩu của công dân các đơn vị hợp nhất về Hà Nội được cấp đổi theo địa giới hành chính mới trong năm 2014.

Tạo thuận lợi cho nhân dân

Triển khai nghiêm túc sự chỉ đạo của Giám đốc CATP, các đơn vị đã tiến hành rà soát, lập danh sách số hộ trong diện cấp đổi sổ hộ khẩu để xây dựng lộ trình thực hiện; củng cố hệ thống tàng thư hồ sơ hộ khẩu làm cơ sở thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhân hộ khẩu, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, góp phần giữ vững ANCT và TTATXH trong tình hình mới. Trên cơ sở danh sách rà soát, CSKV, Công an xã trực tiếp đến từng hộ gia đình hướng dẫn chủ hộ kê khai thủ tục thay đổi hộ khẩu, đảm bảo chính xác trước khi chuyển hồ sơ về công an quận, huyện, thị xã.

Quán triệt phương châm cải cách hành chính theo hướng 3 giảm (giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm số lần đi lại), tạo thuận lợi cho nhân dân, nhiều đơn vị đã chủ động xuống tận cơ sở, phục vụ việc cấp đổi sổ hộ khẩu cho nhân dân ở các xã trung tâm. Được các chiến sỹ công an hướng dẫn chi tiết, người dân đã nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục, giải quyết hồ sơ ngay tại cơ sở, không phải chờ đợi, đi lại nhiều lần nên rất hài lòng. Với trường hợp người dân không bố trí được thời gian đến trụ sở UBND xã để cấp đổi sổ hộ khẩu, lực lượng công an đã phân công chiến sỹ đến tận nhà phục vụ, giúp người dân kê khai thủ tục nhanh, gọn. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC