Thiệt hại trên 2 tỷ đồng từ 82 vụ cháy xảy ra trong quý III

ANTĐ
ANTD.VN - Trongquý III-2021, trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra 82 vụ cháy, trong đó 3 vụ cháy lớn, 26 vụ cháy trung bình, 47 vụ cháy nhỏ, 6 vụ cháy rừng nhưng không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu khoảng hơn 2,05 tỷ đồng.