Chính trị - Xã hội

Thi hành công vụ gây thiệt hại phải bồi hoàn

Ngọc Khánh
ANTĐ - Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ. 

Theo đó, mức hoàn trả của người thi hành công vụ được xác định tối đa không vượt quá số tiền thực tế mà Nhà nước đã chi trả cho người bị thiệt hại. Nếu người thi hành công vụ có lỗi vô ý gây ra thiệt hại thì mức hoàn trả tối đa không quá 1-3 tháng lương của người đó, tại thời điểm quyết định việc hoàn trả.

Trường hợp người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây ra thiệt hại nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì mức hoàn trả tối thiểu là 3 tháng lương và tối đa không quá 36 tháng lương của người đó. Quy định này có hiệu lực từ 8-3-2014.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC