Chính trị - Xã hội

Thêm quyền quản lý Nhà nước về báo chí cho các địa phương

Hà Linh
ANTD.VN - Các địa phương sẽ được tăng thêm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, cho ý kiến về việc cấp đổi thẻ nhà báo…
Bộ TT-TT kiến nghị tăng quyền quản lý Nhà nước về báo chí cho các địa phương

Bộ TT-TT kiến nghị tăng quyền quản lý Nhà nước về báo chí cho các địa phương

Bộ Thông tin và truyền thông (TT-TT) cho biết, phần sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản (đã trình Chính phủ xem xét, phê duyệt), Bộ TT-TT đã đề xuất quy định cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương (Sở TT-TT các địa phương) sẽ được tăng quyền, cụ thể ở 3 lĩnh vực.

Một là các Sở TT-TT có thể xử phạt vi phạm của các cơ quan báo chí của trung ương nếu các đơn vị này đăng tải thông tin sai sự thật về các vấn đề trên địa bàn. Việc sửa đổi này thể hiện sự phân cấp, phân quyền rất mạnh, khác hẳn với các quy định trước đây.

Hai là theo Đề án cấp, đổi lại thẻ nhà báo của Bộ TT-TT nhằm chuẩn bị cho việc cấp, đổi thẻ nhà báo thực hiện trong năm nay, Bộ TT-TT sẽ phải tham vấn ý kiến Sở TT-TT các địa phương. Như vậy, ngoài việc có ý kiến với việc cấp, đổi thẻ nhà báo thuộc cơ quan báo chí địa phương, Sở TT-TT có ý kiến với việc cấp lại thẻ nhà báo của phóng viên thường trú đăng ký hoạt động tại địa phương.

Ba là Bộ TT-TT sẽ ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố, bộ, ngành trung ương để các đơn vị này cùng phối hợp thực hiện quy hoạch báo chí. Việc phối hợp thực hiện quy hoạch báo chí là nhằm ngăn chặn tình trạng báo hóa tạp chí, báo chí hoạt động sai tôn chỉ mục đích.

Trả lời kiến nghị của các Sở TT-TT liên quan đến hoạt động quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản, ngày 8-6, Bộ TT-TT cũng cho biết, việc thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, đặc biệt các tạp chí, đang được các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước quyết liệt chấn chỉnh.

“Sắp tới Nghị định thay thế Nghị định 159/2013/NĐ-CP được ban hành sẽ có chế tài xử lý nghiêm đối với hành vi không thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí, trong đó có cả hình phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép (đình bản) đến 12 tháng, đồng thời có cả chế tài xử lý lãnh đạo cơ quan báo chí cử phóng viên và phóng viên hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích.

Về thẩm quyền, Nghị định mới cũng trao thẩm quyền xử lý vi phạm cho Thanh tra Sở TT-TT đối với các cơ quan báo chí kể cả báo chí của Trung ương, nếu phát hiện vi phạm”- đại diện Bộ TT-TT cho biết.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC