Chính trị - Xã hội

Thêm 3 cán bộ chủ chốt Tổng Công ty VEC phải chịu kỷ luật Đảng do dính nhiều vi phạm

P.Mai
ANTD.VN -  Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với Giám đốc Ban Tổ chức - Nhân sự; Giám đốc Ban Quản lý khai thác; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Cụ thể, Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Mai Đức Quỳnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty Đầu phát triển đường cao tốc Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Giám đốc Ban Tổ chức - Nhân sự Tổng công ty Đầu phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Với cương vị Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ VEC nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Giám đốc Ban Tổ chức - Nhân sự, ông Mai Đức Quỳnh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ VEC trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Dự án đường cao tốc.

Cá nhân ông Quỳnh có liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm trong việc để quá thời hạn bổ nhiệm lại đối với 10 cán bộ, vi phạm Quy định số 287-QĐ/TW và Nghị định số 97/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hà Bắc Sơn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, Giám đốc Ban Quản lý khai thác Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Thêm 3 cán bộ chủ chốt Tổng Công ty VEC phải chịu kỷ luật Đảng do dính nhiều vi phạm ảnh 1

Với cương vị Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ VEC nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, Giám đốc Ban Quản lý khai thác, ông Hà Bắc Sơn cùng chịu trách nhiệm về vi phạm, khuyết điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ VEC trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các dự án đường cao tốc.

Cá nhân ông Sơn có liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm trong việc đàm phán, lựa chọn nhà đầu tư thứ cấp đầu tư các trạm dừng nghỉ, vi phạm Quy định số 287-QĐ/TW và Quyết định số 1202/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cuối cùng, Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Bùi Đình Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam.

Với cương vị Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ VEC nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam, ông Bùi Đình Tuấn cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ VEC trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dự án đường cao tốc.

Cá nhân ông Tuấn có liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm trong việc mất vé thẻ đầu vào tại các trạm thu phí tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; công tác quản lý các quỹ đất dọc bên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và việc xây dựng nhà hàng 68 tại nút giao Liêm Tuyền, đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, vi phạm quy định 287-QĐ/TW, Quy chế làm việc của Đảng uỷ VEC và quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, đất đai, xây dựng.

Trước đó, tại kỳ họp thứ ba, khóa XIII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kết luận của UBKT Trung ương; không xem xét, xử lý kỷ luật một số tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm; chưa giải quyết, xử lý dứt điểm những vi phạm, khuyết điểm đã nêu trong kết luận của UBKT Trung ương. Yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty nghiêm túc thực hiện kết luận của UBKT Trung ương, khẩn trương khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã chỉ ra.

Tại kỳ họp thứ 46, khóa XII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật hàng loạt lãnh đạo chủ chốt của VEC. Theo đó, khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Quang Hào, Đảng ủy viên, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Cảnh cáo ông Mai Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và ông Trần Văn Tám, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng Công ty VEC; Khiển trách ông Trần Quốc Việt, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên và ông Nguyễn Văn Nhi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty VEC.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty VEC nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo quy định;

Ban cán sự đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo xử lý kỷ luật về hành chính và kịp thời bố trí công tác khác đối với ông Mai Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và ông Trần Văn Tám, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng Công ty VEC.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC