Văn hóa - Giải trí

Thể nghiệm nghi lễ cung đình - lễ tiến lịch tại Hoàng thành Thăng Long

Lam Thanh
ANTD.VN - Nghi lễ cung đình Lễ Tiến ngự lịch do Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội lần đầu được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long. Đây là nghi lễ dựa trên kết quả nghiên cứu từ thời nhà Lê, triều đình tổ chức nghi lễ tiến Ngự lịch cho Hoàng đế và ban lịch cho bách quan, muôn dân. Nghi lễ được tái hiện nhằm chuẩn bị cho các hoạt động diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long để khách tham quan trải nghiệm qua Trưng bày trực tuyến trong chương trình Tết Việt 2022 sắp được diễn ra.
Nghi lễ cung đình Lễ Tiến lịch diễn ra tại sân điện Kính Thiên - Hoàng thành Thăng Long dựa trên kết quả nghiên cứu về nghi lễ cung đình với hình thức sân khấu hóa bao gồm nhiều nghi lễ
Chính vì vậy, người đứng đầu triều đại đã giành hẳn một nghi lễ cung đình để ban lịch mới, qua đó thể hiện rõ sự tôn kính theo “Mệnh trời”, trách nhiệm của “Thiên Tử” và sự quan tâm của nhà vua đối với nhân dân
Nghi lễ được diễn ra tại cửa Đoan Môn và sân Điện Kính Thiên như: rước hoàng lịch, dâng hương, tiến hoàng lịch...
Lịch do Tư Thiên giám làm ra bao gồm: “Ngự lịch” là lịch đặc biệt dâng lên cho Vua, “Quan lịch” dành cho các quan và “Dân lịch” là lịch ban phát xuống các làng xã
Đoàn rước Ngự lịch trang trọng trống giong cờ mở tiến vào cung
Theo tư liệu lịch sử, ngày 24 tháng 12 thì làm lễ dâng lịch. Các vị công, hầu, bá và các quan theo lệnh chỉ của Vương thượng đều mặc phẩm phục vào triều làm lễ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC