Chỉ huy vệ binh Iran thiệt mạng trong cuộc đấu súng