Văn hóa - Giải trí

Thay thành viên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú

Hương Thủy
ANTD.VN - Bà Nghiêm Thị Thanh Nguyệt, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm Ủy viên hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, thay ông Phùng Huy Cẩn, nguyên Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã nghỉ hưu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 2015/QĐ-TTg ngày 1/12/2021 thay đổi thành viên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba.

Theo đó, bà Nghiêm Thị Thanh Nguyệt, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, khen thưởng (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm Ủy viên hội đồng, thay ông Phùng Huy Cẩn, nguyên Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịc) đã nghỉ hưu.

Thay thành viên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú ảnh 1

Các Nghệ nhân nhân dân vđược vinh danh tại buổi lễ diễn ra vào năm 2020

Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của hội đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC