Xe+

Thay đổi cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô dưới 24 chỗ

Hùng Anh
ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TTĐB, trong đó có quy định mới về giá tính thuế TTĐB đối với ôtô nhập khẩu dưới 24 chỗ.

Theo đó, giá làm căn cứ tính thuế là giá bán ra của nhà nhập khẩu (giá bán buôn) nhưng không được thấp hơn 105% giá vốn xe nhập khẩu. Nếu thấp hơn mức này, giá tính thuế sẽ do cơ quan thuế ấn định. Đối với cơ sở sản xuất, lắp ráp ôtô dưới 24 chỗ, giá làm căn cứ tính thuế TTĐB là giá bán của cơ sở sản xuất nhưng không được thấp hơn 7% so với giá bán bình quân của các cơ sở kinh doanh thương mại bán ra. Các quy định có hiệu lực từ 1-1-2016.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC