Thắp sáng ngọn lửa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

ANTD.VN - Ngày 23-11, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022; triển khai thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và xây dựng thí điểm "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên toàn quốc. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.