Đời sống

Quận Hai Bà Trưng tháo gỡ khó khăn công tác quản lý Nhà nước về PCCC

Tháo gỡ khó khăn công tác quản lý Nhà nước về PCCC cho lực lượng Công an phường

P.Hà
ANTD.VN - Ngày 28-6, Phòng CS PCCC&CNCH Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Công an 18 phường trong công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, Chính phủ đã tổ chức phân cấp và quy định cụ thể danh mục cơ sở do Ủy ban nhân dân (UBND) cấp phường thực hiện quản lý Nhà nước về PCCC, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND cấp phường trong công tác PCCC.

Trong đó, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ thấp hơn và các hộ gia đình để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có quy mô vừa và nhỏ sẽ do UBND cấp phường có trách nhiệm quản lý, theo dõi.

Tại hội nghị, lãnh đạo 18 UBND phường, 100% Công an 18 phường và Cảnh sát khu vực đã trao đổi kiến thức, nội dung về công tác an toàn về PCCC&CNCH nhằm quản lý tốt các cơ sở được phân cấp quản lý theo Phụ lục IV ban hành theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 nhằm nâng cao nhận thức của các cơ sở, phòng ban ngành trong công tác quản lý về PCCC.

Thực hiện tốt công tác phối hợp các đơn vị, ban ngành trong quản lý PCCC&CNCH trên địa bàn, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn đặc biệt các cơ sở sản xuất, các hộ gia đình có nhà ở sản xuất kết hợp kinh doanh nhằm ngừa cháy, nổ xảy ra đảm bảo ANTT, ATXH trên địa bàn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC