Kinh doanh

Tháo gỡ các vướng mắc trong thực thi Luật Thuế giá trị gia tăng

Nhật Linh
ANTD.VN - Theo Bộ Tài chính, một số quy định về thuế giá trị gia tăng đã bộc lộ bất cập cần phải sửa đổi để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch và tạo điều kiện cho người nộp thuế.

Ngày 18/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2014.

Đến nay, Nghị định này đã qua 4 lần sửa đổi, qua đó, việc triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả nhất định như: đã tháo gỡ được những vướng mắc phát sinh trong thực tế, góp phần hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của một số ngành, trong đó có ngành nông nghiệp; khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ trong việc chế biến sâu tài nguyên thiên nhiên; góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản;

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển công nghệ, đầu tư đổi mới tài sản cố định; khuyến khích xuất khẩu, góp phần thúc đẩy vốn đầu tư xã hội tăng trưởng; cải cách thủ tục hành chính và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Tháo gỡ các vướng mắc trong thực thi Luật Thuế giá trị gia tăng ảnh 1

Các quy định về thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng đang bộc lộ nhiều vướng mắc

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết, trong quá trình thực hiện, một số quy định về thuế GTGT đã bộc lộ bất cập cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Trong đó, phải kể đến vướng mắc phát sinh liên quan đến quy định không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT của tổ chức, cá nhân cho doanh nghiệp, hợp tác xã (như không phân biệt được thế nào là chuyển nhượng dự án đầu tư, thế nào là chuyển nhượng tài sản; dự án đầu tư chuyển nhượng vừa phục vụ cho hoạt động chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT; doanh nghiệp chỉ chuyển nhượng một phần dự án đã đầu tư...).

Cùng với đó là những vướng mắc phát sinh về giá tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, mua bán điện của các nhà máy thủy điện, nhiệt điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực do pháp luật đất đai, pháp luật chuyên ngành đã có sự thay đổi.

Ngoài ra, còn có vướng mắc phát sinh trong việc áp dụng thuế suất GTGT tại khâu nhập khẩu do chưa có quy định cụ thể về thuốc phòng trừ sâu bệnh, chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng.

Những vướng mắc phát sinh về hoàn thuế GTGT do các quy định hiện hành chưa rõ dẫn đến cách hiểu khác nhau nên phát sinh vướng mắc trong thực hiện như: quy định về hoàn thuế đối với dự án đầu tư, dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Do vậy, Bộ Tài chính cho biết đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT.

Dự thảo Nghị định này sẽ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT về người nộp thuế, đối tượng không chịu thuế, giá tính thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế.

Theo đó, dự thảo Nghị định sẽ tập trung tháo gỡ những vướng mắc nêu trên, nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong chính sách thuế GTGT và giữa chính sách thuế GTGT với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; đảm bảo chính sách thuế GTGT phù hợp với thực tế, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, đảm bảo chính sách công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Chi tiết dự thảo Nghị định tại đây.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC