Kinh doanh

Thành ủy Hà Nội đồng ý nghiên cứu lập quy hoạch dọc hai bên sông Hồng

Chính Trung

ANTD.VN - Thường trực Thành ủy Hà Nội đồng ý việc nghiên cứu lập quy hoạch dọc hai bên sông Hồng. Kinh phí lập quy hoạch do một số doanh nghiệp tài trợ.

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 336-TB/TU, truyền đạt kết luận của Thường trực Thành ủy về nghiên cứu lập quy hoạch dọc hai bên sông Hồng. Theo đó, đồng ý chủ trương theo đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố tại Báo cáo số 267-BC/BCS, ngày 16/8/2016 về nghiên cứu lập quy hoạch dọc hai bên sông Hồng. Kinh phí lập quy hoạch do một số doanh nghiệp tài trợ.

Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung: Phối hợp các đơn vị tư vấn được lựa chọn, kế thừa những kết quả đã nghiên cứu, tiếp tục lập quy hoạch dọc hai bên sông Hồng, bảo đảm thực hiện theo đúng Quyết định số 257/QĐ-TTg, ngày 18/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ nghiên cứu.

Đồng thời, cần hợp tác chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, hội nghề nghiệp có liên quan trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch, đảm bảo tính đồng bộ về quy hoạch đô thị, đê điều, giao thông, thủy lợi, phương án trị thủy, môi trường, kinh tế dọc hai bên sông Hồng.

Thành ủy Hà Nội đồng ý nghiên cứu lập quy hoạch dọc hai bên sông Hồng ảnh 1

Đã có nhiều đồ án nghiên cứu quy hoạch dọc hai bên sông Hồng, đoạn qua Hà Nội

Trước đó, ngày 28/7/2016, tại cuộc họp tập thể UBND thành phố về việc nghiên cứu quy hoạch dọc hai bên sông Hồng, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, Sở Quy hoạch Kiến trúc dừng việc nghiên cứu quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (R1-5) và bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan của đồ án cho đại diện nhà đầu tư nghiên cứu lập quy hoạch dọc hai bên sông Hồng bằng nguồn vốn tài trợ của liên danh, mời tư vấn nước ngoài nghiên cứu để phát huy hiệu quả quỹ đất hai bên sông Hồng. Nội dung này hiện đang được Ban Cán sự Đảng UBND thành phố báo cáo Thường vụ Thành ủy để được chấp thuận chủ trương nghiên cứu lập quy hoạch.

Như vậy, ngoài việc quy hoạch xây dựng khu vực dọc hai bên sông Hồng hiện còn đang trong giai đoạn đề xuất chủ trương lập quy hoạch, các tuyến sông khác cần được UBND các huyện rà soát đảm bảo phù hợp. Để triển khai lập các đồ án quy hoạch xây dựng tại khu vực bãi sông, Sở Quy hoạch Kiến trúc UBND thành phố chỉ đạo UBND các huyện có các tuyến sông đi qua thực hiện việc rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch tại khu vực bãi sông, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình lập quy hoạch, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch phòng chống lũ và đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình; chỉ đạo Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội khẩn trương nghiên cứu ý kiến của Sở NN&PTNT hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống (R6) để Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất lập điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê của thành phố; phối hợp với đơn vị được giao lập quy hoạch chi tiết dọc hai bên sông Hồng đề xuất báo cáo UBND thành phố kế hoạch tổ chức triển khai trước 15/9/2016.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC