Chính trị - Xã hội

Thanh tra, kiểm tra gần 52.000 doanh nghiệp

Anh Tú
ANTĐ - Bộ Tài chính cho biết, trong 9 tháng đầu năm, cơ quan này đã thanh tra, kiểm tra gần 52.000 doanh nghiệp, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Thanh tra, kiểm tra gần 52.000 doanh nghiệp ảnh 1Thu ngân sách 9 tháng đầu năm đã đạt 75% dự toán
Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra khoảng 8.400 tỷ đồng, đã nộp ngân sách Nhà nước trên 6.000 tỷ đồng, giảm khấu trừ và giảm lỗ gần 16.200 tỷ đồng. Cơ quan thuế cũng đã thu được trên 24.500 tỷ đồng nợ thuế tại thời điểm 31-12-2014.

Cơ quan Hải quan đã thực hiện 1.835 cuộc thanh tra sau thông quan, bằng 57% kế hoạch đề ra. Qua đó, xử lý truy thu vào ngân sách Nhà nước khoảng 1.189 tỷ đồng, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm 2014.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết thêm, trong tháng 10 và Quý IV năm 2015, ngành tài chính xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là sẽ tiếp tục tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế.

Cơ quan thuế và cơ quan hải quan tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năn đóng trên địa bàn (công an, biên phòng, quản lý thị trường…) trong công tác đấu tranh phòng chống gian lận thương mại, buôn lậu, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế.

Đối với tình hình thực hiện dự toán ngân sách, thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 9 ước đạt 61.300 tỷ đồng. Lũy kế thu 9 tháng đạt 683.000 tỷ đồng, bằng 75% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC