Chính trị - Xã hội

Thanh tra công vụ đột xuất để phát hiện vi phạm

Phương Mai
ANTD.VN - Đoàn kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội phải liên tục kiểm tra đột xuất, chứ không lên kế hoạch trước để phát hiện được những vi phạm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2017. Theo đó, Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra công vụ; Lãnh đạo các ngành: Tư pháp, Thanh tra thành phố, Nội vụ làm Phó Trưởng đoàn. Thời hạn kiểm tra sẽ diễn ra từ ngày 10-3 đến hết 31-12-2017. 

Thanh tra công vụ đột xuất để phát hiện vi phạm ảnh 1Hà Nội tập trung chấn chỉnh tư thế, tác phong, kỷ luật của cán bộ, công chức

Sẽ thanh tra bất ngờ

Đoàn kiểm tra công vụ sẽ tổ chức kiểm tra công vụ đối với các sở, cơ quan tương đương; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố; các cơ quan hành chính Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố... 

Lưu ý trọng tâm năm 2017 là chấn chỉnh tư thế, tác phong kỷ luật của trưởng, phó phòng khối sở ngành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch quận huyện, phường, xã, thị trấn; cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho rằng, đoàn kiểm tra công vụ thành phố phải liên tục kiểm tra công vụ đột xuất, chứ không lên kế hoạch trước để kiểm tra. Có như vậy mới chấn chỉnh được kỷ cương hành chính. 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng lưu ý, thành phố đang đẩy mạnh công tác quản lý trật tự đô thị nên mỗi cán bộ, công chức phải gương mẫu trong thực hiện văn minh đô thị. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, vừa qua, ông đã trực tiếp nhận được tin nhắn của một số người dân phản ánh xung quanh công tác này, trong đó, tiếng nói chung của người dân là mong muốn có sự công bằng trong quản lý trật tự vỉa hè lòng đường. Do đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu, cần chú trọng hơn nữa nội dung chấn chỉnh lại kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, công chức; phải gương mẫu không chỉ ở cơ quan mà còn ngay tại gia đình, nơi ở…

Giám sát xử lý vi phạm vỉa hè

Cũng liên quan tới chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, ngày 14-3, Thành ủy Hà Nội đã quyết định thành lập 5 đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; Kế hoạch 01/KH-BCĐ197 ngày 3-3-2017 của Ban chỉ đạo 197 thành phố.

Trưởng các đoàn giám sát là các đồng chí Thường trực Thành ủy, một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó trưởng đoàn và các thành viên là lãnh đạo, cán bộ một số sở, ban, ngành thành phố. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì, phối hợp với các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND TP, Văn phòng UBND TP, Sở Nội vụ giúp Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện cuộc giám sát.

Thành ủy Hà Nội cho biết, đợt giám sát nhằm đánh giá đúng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ các quận, Huyện ủy, thủ trưởng các sở, ngành của thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; Kế hoạch 01/KH-BCĐ197 ngày 3-3-2017 của Ban chỉ đạo 197 thành phố. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đoàn giám sát sẽ chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, tổ chức thực hiện của cấp chính quyền.

Từ ngày 21-3 đến 20-4, Đoàn giám sát sẽ trực tiếp giám sát tại các đơn vị đã được nêu trong quyết định giám sát. Từ 20 đến 30-4, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sẽ tổng hợp kết quả giám sát, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. Từ ngày 2 đến 15-5, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành thông báo kết quả giám sát đến các đơn vị được giám sát…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC