Đời sống

Thanh tra chuyên ngành giúp truy thu về các quỹ bảo hiểm xã hội hơn 664 tỷ đồng

Phạm Phương
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết,  5 năm qua, ngành bảo hiểm xã hội đã thực hiện thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại 35.060 đơn vị. Qua đó, đã truy thu về các quỹ bảo hiểm xã hội 664 tỷ đồng, giúp hàng trăm nghìn người lao động được bảo đảm quyền lợi.
Thanh tra chuyên ngành giúp truy thu về các quỹ bảo hiểm xã hội hơn 664 tỷ đồng ảnh 1

Công tác thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội đã phát huy hiệu quả tốt, bảo đảo quyền lợi cho người lao động

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong giai đoạn 2016 - 2020, ngành bảo hiểm xã hội chủ trì và phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 75.785 đơn vị trong đó thực hiện thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại 35.060 đơn vị.

Qua thanh tra chuyên ngành, Bảo hiểm xã hội đã phát hiện và yêu cầu đơn vị lập hồ sơ đăng ký tham gia, đóng bổ sung thời gian cho 106.590 lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian với số tiền truy thu là 405,6 tỷ đồng; đóng bổ sung mức đóng cho 133.655 lao động với số tiền truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 258,4 tỷ đồng; yêu cầu khắc phục số tiền nợ bảo hiểm xã hội là 8.955,6 tỷ đồng.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam kết quả đạt được qua 05 năm thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đã khẳng định vị trí, năng lực hoạt động của hệ thống thanh tra ngành Bảo hiểm xã hội; góp phần không nhỏ vào hiệu quả của công tác phát triển đối tượng, đảm bảo thu đúng, thu đủ và giảm tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo vệ kịp thời quyền lợi người lao động, góp phần đảm bảo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Qua công tác thanh tra chuyên ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách trong hoạt động thanh tra, kiểm tra như đề xuất với Bộ Tư pháp về quy định đối với thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi bổ sung năm 2019;

Đề xuất Bộ LĐ-TB&XH bổ sung, sửa đổi một số hành vi vi phạm trong Nghị định số 95/2013/NĐ-CP (nay là Nghị định số 28/2020) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH và đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài; Ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh bảo hiểm xã hội địa phương trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ và rà soát bổ sung các tính năng trong phần mềm nghiệp vụ để cảnh báo, hạn chế sai sót trong thực hiện nghiệp vụ của địa phương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC