Thành lập đội tiếp công dân, xử lý đơn thu CATP Hà Nội

ANTĐ
ANTĐ - Giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân được xác định là một trong những công tác trọng điểm của ngành thanh tra, do đó, ngày 18-5, đội tiếp công dân và xử lý đơn thư, thanh tra CATP HN đã chính thức được thành lập.