Chính trị - Xã hội

Thành lập Cụm liên kết số 2 đảm bảo an ninh trật tự

Hoàng Phong
ANTD.VN - Sáng nay (10-8), Ban chỉ đạo 138 quận Hoàng Mai, Hà Nội đã công bố quyết định thành lập Cụm liên kết số 2 về an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn 4 phường Hoàng Liệt, Đại Kim, Định Công và Thịnh Liệt. Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cụm liên kết số 2 được thành lập với phường Hoàng Liệt là Cụm trưởng, có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng các quy ước, tiêu chí Cụm liên kết ANTT; thực hiện công tác tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo 138 của quận Hoàng Mai những chủ trương, biện pháp đẩy mạnh công tác vận động toàn dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo ANTT tại địa bàn 4 phường Hoàng Liệt, Đại Kim, Định Công và Thịnh Liệt, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng lẵng hoa chúc mừng các đồng chí Chủ tịch 4 phường trong Cụm liên kết số 2 của quận Hoàng Mai

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng lẵng hoa chúc mừng các đồng chí Chủ tịch 4 phường trong Cụm liên kết số 2 của quận Hoàng Mai


Các thành viên trong Cụm liên kết thường xuyên trao đổi về tình hình, kết quả; thông tin liên quan đến công tác vận động toàn dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tình hình di biến động của các loại tội phạm; chủ động có kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhảy cảm về ANTT; đẩy mạnh công tác kiểm tra tạm trú tạm vắng, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, đảm bảo TTĐT, ATGT...

Bên cạnh đó, Cụm liên kết cũng tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động toàn dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về ANTT.

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng CAQ Hoàng Mai, Phó trưởng Ban chỉ đạo 138 quận Hoàng Mai tặng lẵng hoa chúc mừng các thành viên trong Cụm liên kết số 2 quận Hoàng Mai

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng CAQ Hoàng Mai, Phó trưởng Ban chỉ đạo 138 quận Hoàng Mai tặng lẵng hoa chúc mừng các thành viên trong Cụm liên kết số 2 quận Hoàng Mai


Thường xuyên củng cố, xây dựng, hướng dẫn lực lượng Bảo vệ dân phố, bảo vệ các cơ quan xí nghiệp, nhà trường..., các đoàn thể xã hội, quần chúng nhân dân đảm bảo ANTT tại cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tích cực tham gia các phong trào đảm bảo ANTT trên địa bàn 4 phường...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Toản chúc mừng và biểu dương sự chủ động, tích cực của Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàng Mai cũng như CAQ Hoàng Mai trong công tác chuẩn bị, tham mưu để xây dựng, triển khai thành lập các Cụm liên kết ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thiếu tướng Đinh Văn Toản phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Nhằm đạt hiệu quả cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tướng Đinh Văn Toản chỉ đạo 5 yêu cầu công tác trọng tâm Cụm liên kết số 2 cần chú trọng triển khai. Cụ thể, các đơn vị cần bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của từng địa bàn để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác đạt hiệu quả. Lực lượng CAP phải phát huy tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND phường những phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, TTATXH trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác, xây dựng chương trình công tác cụ thể để triển khai thực hiện.

Đồng chí Trần Huy Hoàng, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, đơn vị Cụm trưởng Cụm liên kết số 2 trình bày quyết định thành lập Cụm

Đồng chí Trần Huy Hoàng, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, đơn vị Cụm trưởng Cụm liên kết số 2 trình bày quyết định thành lập Cụm


Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị Cụm trưởng và các đơn vị thành viên phải thường xuyên trao đổi, đúc rút kinh nghiệm, có tiêu chí chấm điểm thi đua trên các lĩnh vực cụ thể. Phó Giám đốc CATP Hà Nội Đinh Văn Toản cũng nhấn mạnh tới công tác tuyên truyền, và yêu cầu các đơn vị phải tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật, quy định của Nhà nước... đến tất cả các tầng lớp nhân dân, tạo thế trận toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ.

“Nhân dịp này, tôi đề nghị lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàng Mai cũng như các phường tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ cho lực lượng CAP, các đơn vị chức năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng và triển khai hiệu quả các mô hình, kế hoạch đảm bảo ANTT, TTATXH trên địa bàn” - Thiếu tướng Đinh Văn Toản nhấn mạnh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC