Đời sống

Thành lập 2 trường đại học mới thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Duy Anh
ANTD.VN - ĐHQG Hà Nội vừa chính thức có thêm 2 trường đại học là trường ĐH Quốc tế và trường ĐH Quản trị và Kinh doanh, nâng tổng số trường ĐH trực thuộc lên 10 đơn vị.
Thành lập 2 trường đại học mới thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội ảnh 1

ĐHQGHN thành lập 2 trường ĐH mới từ ngày 1-12-2021

ĐHQGHN vừa nâng thêm tổng số trường ĐH trực thuộc lên 10 đơn vị với quyết định thành lập Trường Quốc tế có tên tiếng Anh là VNU - International School (viết tắt: VNU – IS) và Trường Quản trị và Kinh doanh có tên tiếng Anh: VNU - Hanoi School of Business and Management (tên viết tắt: VNU - HSB).

Theo quyết định do Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân ký, Trường Quốc tế và Trường Quản trị và Kinh doanh là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học; tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch; được tổ chức và hoạt động theo các quy định của pháp luật có liên quan, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành và Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành.

Như vậy, hiện nay ĐH Quốc gia Hà Nội có 8 trường đại học thành viên (do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập), 2 trường (do Giám đốc ĐHQGHN ký quyết định thành lập), 2 khoa trực thuộc, 7 viện nghiên cứu, 2 trung tâm đào tạo và nghiên cứu, 16 đơn vị phục vụ.

ĐHQGHN cho biết, việc thành lập Trường trên cơ sở điều chỉnh, sắp xếp phát triển các Khoa trực thuộc sẽ giúp ĐH Quốc gia Hà Nội sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực từ lợi thế của mô hình đại học cũng như tạo điều kiện để thu hút các nguồn lực về nhân sự, tài chính từ bên ngoài; tiếp tục hoàn thiện mô hình đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trên nền tảng phát triển các hạt nhân có năng lực thực hiện tốt các chính sách thí điểm về đào tạo, nghiên cứu khoa học, liên kết và hội nhập quốc tế, đặc biệt là có khả năng tự chủ về tài chính.

Được biết, Khoa Quản trị và Kinh doanh, nay là Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐH Quốc gia Hà Nội được thành lập ngày 13/7/1995. Trường có uy tín với các chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, các khóa đào tạo quản trị điều hành và các hoạt động tư vấn cho cả khu vực công và tư với hơn 13.000 cựu học viên, nhiều người đang giữ chức vụ quan trọng trong các cơ quan chính phủ và các công ty thương mại lớn.

Trong khi đó, Khoa Quốc tế, nay là Trường Quốc tế được thành lập ngày 24/7/2002. Trường có quy mô đào tạo trên 4.000 người học đến từ trên 12 quốc gia và 5 châu lục; 100% giảng viên chuyên ngành tốt nghiệp ở nước ngoài.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC