Đời sống

Tháng 3-2021: Áp dụng hàng loạt chính sách mới về tiền lương

H.L
ANTD.VN - Từ tháng 3-2021 cách xếp lương viên chức là giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT sẽ có nhiều thay đổi. Bên cạnh đó, thẩm quyền nâng lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng cũng được quy định rõ.

Về cách xếp lương đối với giáo viên mầm non, viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Theo đó, giáo viên mầm non hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10-4,89; Giáo viên hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ 2,34-4,98; Giáo viên hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ 4,0-6,38.

Đối với giáo viên tiểu học, viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Cụ thể, giáo viên tiểu học hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ 2,34-4,98; Giáo viên tiểu học hạng II được áp dụng hệ số lương từ 4,00-6,38; Giáo viên tiểu học hạng I được áp dụng hệ số lương từ 4,40-6,78.

Tháng 3-2021: Áp dụng hàng loạt chính sách mới về tiền lương ảnh 1

Từ tháng 3-2021 cách xếp lương viên chức là giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT sẽ có nhiều thay đổi (ảnh minh họa)

Với giáo viên THCS, theo quy định tại Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Cụ thể, giáo viên THCS hạng III được áp dụng hệ số lương từ 2,34-4,98; Hạng II được áp dụng hệ số lương từ 4,00-6,38; Hạng I được áp dụng hệ số lương từ 4,4-6,78.

Còn với giáo viên THPT theo quy định tại Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT được áp dụng bảng lương tương ứng. Theo đó, giáo viên THPT hạng III, được áp dụng hệ số lương từ 2,34-4,98; hạng II được áp dụng hệ số lương từ 4,0-6,38; hạng I được áp dụng hệ số lương từ 4,40-6,78.

Các Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ 20-3.

Ngoài các văn bản trên, Thông tư 12/2021/TT-BQP sửa đổi Thông tư 170/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định rõ về thẩm quyền nâng lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng cũng có hiệu lực từ tháng 3.

Theo đó, từ 15-3,Tham mưu trưởng sẽ quyết định việc nâng lương đối với: Quân nhân chuyên nghiệp có hệ số lương dưới 6,80 và công nhân và viên chức quốc phòng có hệ số lương dưới 6,20 thuộc Bộ Tổng Tham mưu và doanh nghiệp cổ phần trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Người chỉ huy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng (trừ các doanh nghiệp cổ phần trực thuộc Bộ Quốc phòng) sẽ quyết định việc nâng lương đối với: Quân nhân chuyên nghiệp có hệ số lương dưới 6,80; Công nhân và viên chức quốc phòng có hệ số lương dưới 6,20…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC