Văn hóa - Giải trí

Thăm dò khảo cổ học tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Hương Thủy
ANTD.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 85/QĐ-BVHTTDL cho phép Bảo tàng Hà Nội thăm dò khảo cổ tại vị trí phía sau nhà Hữu vu nằm bên phải sân Đại Bái thuộc di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Thời gian thăm dò từ ngày 15/1 đến ngày 30/1/2022, trên diện tích 5m2. Chủ trì thăm dò là ông Trần Văn Tùy, Bảo tàng Hà Nội.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò sẽ tạm nhập vào Bảo tàng Hà Nội để giữ gìn, bảo quản. Trong thời gian thăm dò, cơ quan được cấp giấy phép không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Thăm dò khảo cổ học tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám ảnh 1

Ảnh minh họa

Sau khi kết thúc đợt thăm dò, Bảo tàng Hà Nội sẽ có báo cáo kết quả thăm dò và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ di tích đã thăm dò trong thời gian chậm nhất 1 tháng, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trước khi công bố kết quả của đợt thăm dò, cơ quan được cấp giấy phép trao đổi, thống nhất với Cục Di sản văn hóa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC