Chính trị - Xã hội

Tập trung phát triển kinh tế Tây Nguyên

Quang Tấn
ANTĐ - Đồng chí Thượng tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên hôm nay 1-3 đã chủ trì Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2012 của Ban chỉ đạo Tây Nguyên. 

Hội nghị tổ chức sáng 1-3, với sự tham gia của đại diện nhiều bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên... Hội nghị đã thông qua các mục tiêu, tiến độ thực hiện 12 chuyên đề nhằm giữ vững ANCT - TTATXH, phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên.

Trong đó, Thượng tướng  Trần Đại Quang đề nghị thành viên ban chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt 5 vấn đề: Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù về thu hút đầu tư vùng Tây Nguyên; tổ chức kiểm kê thực trạng hạ tầng nông thôn, đánh giá tình hình sử dụng đất sản xuất, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số; đánh giá công tác đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cấp xã, buôn làng và đề xuất giải pháp quy hoạch, đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số…

Đồng chí trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh: “Đây là các vấn đề quan trọng, cấp thiết có liên quan đến sự ổn định, phát triển của Tây Nguyên và các huyện miền núi giáp ranh. Tổ chức thực hiện tốt những việc trên, ban chỉ đạo và các tỉnh Tây Nguyên sẽ thực hiện thắng lợi chương trình công tác năm 2012 đề ra”.    

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC