Tập trung giải quyết tình trạng "cò mồi" chùa Hương

ANTĐ
ANTD.VN - Nhằm đảm bảo ANTT tại khu vực lễ hội chùa Hương, phòng CSHS – CATP Hà Nội phối hợp với phòng PC67 – CATP tập trung giải quyết tình trạng cò mồi, chèo kéo khách đi đò.