Tập trung đấu tranh hiệu quả với các băng, ổ nhóm tội phạm

ANTĐ
ANTD.VN - Tiếp tục làm tốt công tác điều tra cơ bản, chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm. Đó là nhiệm vụ trọng tâm được phòng CSHS – CATP Hà Nội quán triệt tới toàn bộ CBCS tại hội nghị triển khai công tác năm 2017.