Chính trị - Xã hội

Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Lương bình quân gần 14 triệu đồng/người

Hà Linh
ANTD.VN - Con số trên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đưa ra trong báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và 3 năm 2012-2015 được công bố tại cổng thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
EVN đáp ứng đủ nhu cầu điện cho đất nước

EVN đáp ứng đủ nhu cầu điện cho đất nước

Cụ thể, năm 2013 tổng số lao động của EVN là 105.630 người, với tổng quỹ lương là 13.683 tỷ đồng; năm 2014 số lao động tăng lên với 106.315 người, kéo theo tổng quỹ lương tăng là 15.700 tỷ đồng; năm 2015 số lao động cắt giảm còn 104.616 người nhưng tổng quỹ lương vẫn tăng mạnh là 17.198 tỷ đồng. Như vậy, mức tăng lương bình quân của người lao động EVN cũng tăng lên, tương ứng qua các năm là 10,8 triệu đồng/người; 12,3 triệu đồng/người và 13,7 triệu đồng/người.

Theo báo cáo này, tổng sản lượng EVN cung ứng lên hệ thống điện quốc gia (gồm điện sản xuất và mua) 3 năm 2013-2015 là 430,7 tỷ kWh, tăng trưởng bình quân 10,67%. Tổng sản lượng điện thương phẩm cung cấp cho đất nước giai đoạn 2013-2015 là 387,6 tỷ kWh; tốc độ tăng điện thương bình quân giai đoạn này là 10,86%, tăng 1,8 lần so với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm là 6,03%. Các năm 2013-2015, EVN đạt lợi nhuận trước thuế lần lượt là 10.369 tỷ đồng, 5.352 tỷ đồng và 4.595 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2013-2015, EVN đã vượt kế hoạch hàng năm nhà nước giao, đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Công tác điều hành cung ứng điện đã bám sát nhu cầu, huy động hợp lý các nguồn điện để giảm chi phí giá thành, có dự phòng trên 20%. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC