Chính trị - Xã hội

Tạo sự đồng thuận về áp dụng thẻ căn cước điện tử

Hà Linh

ANTĐ - “Trình độ Chính phủ điện tử của Việt Nam chưa cao”, đó là đánh giá của nhóm nghiên cứu về chính sách cung cấp kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin nhằm thúc đẩy sử dụng giao dịch trực tuyến ở Việt Nam, tập trung vào hệ thống đăng ký công dân quốc gia công bố sáng 11-3. 

Đây là một phần của báo cáo cuối cùng chương trình chia sẻ tri thức của Hàn Quốc với Việt Nam năm 2014. Theo xếp hạng của Liên hợp quốc, năm 2014, xếp hạng Chính phủ điện tử của Việt Nam ở mức 99/193 quốc gia. Nhóm nghiên cứu khuyến nghị, Việt Nam nên thiết kế một hệ thống đăng ký dân sự điện tử tích hợp, thiết lập một khuôn khổ chia sẻ thông tin Chính phủ minh bạch và hiệu quả; Xây dựng sự đồng thuận về việc áp dụng thẻ căn cước điện tử. Đồng thời, có kế hoạch bảo vệ thông tin cá nhân, làm giảm sự lo ngại của người dân về khả năng rò rỉ thông tin.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC