Đời sống

Tạo công bằng xã hội với đề xuất hỗ trợ học phí học sinh tiểu học tư thục

Duy Anh
ANTD.VN - Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh vừa đề xuất UBND TP về việc hỗ trợ học phí học sinh khối tư thục và công lập tự chủ tài chính theo mức quy định chung với công lập để tạo công bằng xã hội giữa các loại hình giáo dục.

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa đưa ra đề xuất UBND TP triển khai xây dựng những chính sách hỗ trợ học phí cho toàn bộ học sinh tiểu học trường tư thục và công lập tự chủ sẽ tạo công bằng xã hội trong giáo dục, bình đẳng giữa các loại hình trường, bình đẳng cho tất cả học sinh tiểu học.

Theo đó, thời gian thực hiện được đề xuất từ năm học 2021-2022. Nguồn kinh phí được trích từ ngân sách thành phố.

Chính sách hỗ trợ học phí cho toàn bộ học sinh tiểu học trường tư thục sẽ đáp ứng yêu cầu của xã hội, giúp giảm áp lực tài chính với các gia đình, từng bước giảm áp lực về sĩ số học sinh ở các trường công lập, đồng thời giảm gánh nặng của ngân sách nhà nước đầu tư cho hệ thống trường công.

Tạo công bằng xã hội với đề xuất hỗ trợ học phí học sinh tiểu học tư thục ảnh 1

Hỗ trợ học phí học sinh tiểu học mọi loại hình trường sẽ tạo bình đẳng và công bằng trong giáo dục

Mục tiêu của chính sách này còn nhằm khuyến khích những nhà đầu tư có đủ năng lực tiếp tục đầu tư, phát triển hệ thống các cơ sở giáo dục tiểu học ngoài công lập.

Cũng theo đề xuất của Sở GD-ĐT, đối tượng hỗ trợ gồm học sinh tiểu học cư trú thực tế trên địa bàn Thành phố (thường trú và tạm trú) học tại cơ sở giáo dục tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên và chi đầu tư của TP.HCM.

Mức hỗ trợ như sau: hỗ trợ trực tiếp theo số tháng thực học tại các cơ sở giáo dục (tối đa không quá 9 tháng/năm học). Mức hỗ trợ học phí bằng định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách đối với học sinh tiểu học theo Nghị quyết của HĐND TPHCM (có điều chỉnh theo mức lương cơ sở hằng năm).

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT TP cũng đề xuất xây dựng cơ chế hỗ trợ bù tiền tổ chức dạy 2 buổi/ngày khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với giáo dục tiểu học.

Đối tượng hỗ trợ: học sinh tiểu học công lập trên địa bàn TP học tại các cở GD công lập. Mức hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng chính sách, theo số tháng thực học tại các cơ sở GD (tối đa không quá 9 tháng/năm học).

Mức hỗ trợ học phí: bằng mức cấp bù tiền miễn giảm tiền tổ chức 2 buổi/ngày đối với bậc tiểu học UBND TP tại văn bản số 5846 ngày 28/12/2018 về quy định mức cấp bù tiền tổ chức 2 buổi/ngày đối với bậc tiểu học là 70 ngàn đồng/học sinh/tháng (có điều chỉnh theo mức lương cơ bản hằng năm).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC