Chính trị - Xã hội

Tăng mức hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần năm 2021

An Nhiên

ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành thông tư quy định mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tăng cho nên mức hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp tuất một lần cũng sẽ tăng.

Tăng mức hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần năm 2021 ảnh 1

Mức hưởng lương hưu của người lao động sẽ tăng trong năm 2021

Theo hướng dẫn tại Nghị định 115/2015/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội bắt buộc và Nghị định 134/2015/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội tự nguyện, mức điều chỉnh tiền lương/thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm do Tổng cục Thống kê công bố hằng năm.

Mức điều chỉnh này có ý nghĩa quan trọng trong việc bù đắp sự mất giá của đồng tiền. Theo đó, số tiền người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội của những năm trước sẽ được nhân thêm với hệ số này khi tính lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp tuất một lần nhằm làm giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực của sự lạm phát dẫn đến mất giá đồng tiền.

Mới đây, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH thay thế thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tăng mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của các năm được áp dụng trong năm 2021. Mặc dù ngày 15-2 tới, thông tư mới có hiệu lực nhưng các quy định tại thông tư được áp dụng từ ngày 1-1-2021.

Cụ thể, mức điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội trong trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo bảng sau:

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Mức điều chỉnh

5,01

(Tăng 0,16)

4,25

(Tăng 0,13)

4,02

(Tăng 0,13)

3,89

(Tăng 0,12)

3,61

(Tăng 0,11)

3,46

(Tăng 0,11)

3,52

(Tăng 0,11)

3,53

(Tăng 0,11)

3,40

(Tăng 0,11)

3,29

(Tăng 0,1)

3,06

(Tăng 0,1)

2,82

(Tăng 0,09)

2,62

(Tăng 0,08)

2,42

(Tăng 0,07)

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Mức điều chỉnh

1,97

(Tăng 0,06)

1,84

(Tăng 0,05)

1,69

(Tăng 0,15)

1,42

(Tăng 0,04)

1,30

(Tăng 0,04)

1,22

(Tăng 0,04)

1,18

(Tăng 0,04)

1,17

(Tăng 0,04)

1,14

(Tăng 0,04)

1,10

(Tăng 0,04)

1,06

(Tăng 0,03)

1,03

(Tăng 0,03)

1,00

1,00

Trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính theo bảng sau

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mức điều chỉnh 1,97(Tăng 0,06) 1,84(Tăng 0,05) 1,69(Tăng 0,05) 1,42(Tăng 0,04) 1,30(Tăng 0,04) 1,22(Tăng 0,04) 1,18(Tăng 0,04)
Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mức điều chỉnh 1,17(Tăng 0,04) 1,14(Tăng 0,04) 1,10(Tăng 0,04) 1,06(Tăng 0,03) 1,03(Tăng 0,03) 1,00 1,00

Từ hai bảng trên, có thể thấy, mức điều chỉnh lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm hầu hết đều tăng, mức tăng từ 0,03 đến 0,16.

Việc tăng mức điều chỉnh lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội sẽ nâng tổng tiền lương hoặc thu nhập đóng bảo hiểm xã hội của các năm cũng như mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động tăng theo.

Như vậy, trong năm 2021, mức hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp tuất một lần mà người lao động được nhận sẽ tăng so với các năm trước.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC