Tăng cường công tác phòng, chống mua bán người

ANTĐ
ANTD.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2390/UBND-NC về tăng cường công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn thành phố.