Tăng cường công tác phòng chống dịch tại các điểm cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử

ANTĐ
ANTD.VN - Đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại tất cả các điểm cấp thẻ căn cước công dân trên địa bàn toàn TP Hà Nội trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 đang có diễn biến phức tạp như hiện nay là yêu cầu được Ban Giám đốc Công an TP đã đặt ra cho các đơn vị, lực lượng Công an TP. Theo đó, Công an các đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội đã tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm vừa đảm bảo an toàn cho người dân và cán bộ chiến sĩ, vừa hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.