Tăng cường các biện pháp, giải pháp mới để đảm bảo ANTT

ANTĐ
ANTĐ - Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, CAQ Hoàng Mai, TP Hà Nội đã nghiêm túc đánh giá những tồn tại hạn chế trên các mặt công tác, đấu, từ đó, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm khắc phục cũng như hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu công tác 6 tháng cuối năm 2016.