Pháp luật

Tạm thời chưa làm thủ tục thay đổi nơi cư trú với người bị cách ly do Covid-19

H.L
ANTD.VN - Thông tư 55/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú 2020 nêu rõ, người đang sinh sống tại địa điểm, khu vực đang bị cách ly vì lý do phòng, chống dịch bệnh, ban bố tình trạng khẩn cấp trong thời gian áp dụng các biện pháp cách ly tính từ thời gian bắt đầu đến khi kết thúc thì tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú.

Về các trường hợp tạm thời chưa được thay đổi nơi cư trú, Điều 5 Thông tư này nêu rõ, người quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 4 Luật Cư trú trong thời gian bị hạn chế quyền tự do cư trú thì tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú trừ trường hợp có sự đồng ý cho thay đổi nơi cư trú bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền và trường hợp quy định tại khoản 3 điều này.

Người đang bị áp dụng hình phạt cấm cư trú thì tạm thời chưa được giải quyết các thủ tục về đăng ký cư trú tại những nơi mà người đó bị áp dụng hình phạt cấm cư trú cho đến khi chấp hành xong hoặc có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền đã áp dụng hình phạt cấm cư trú.

Đặc biệt, người đang sinh sống tại địa điểm, khu vực được cơ quan, người có thẩm quyền công bố đang bị cách ly vì lý do phòng, chống dịch bệnh, ban bố tình trạng khẩn cấp trong thời gian áp dụng các biện pháp cách ly tính từ thời gian bắt đầu đến khi kết thúc thì tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú.

Như vậy, nếu một người sống tại địa phương bị cách ly vì Covid-19 thì trong thời gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cách ly, người này sẽ tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú. Đây là điểm mới cơ bản so với quy định trước đó.

Tạm thời chưa làm thủ tục thay đổi nơi cư trú với người bị cách ly do Covid-19 ảnh 1

Người bị cách ly vì Covid-19 tạm thời chưa được thay đổi nơi cư trú

Ngoài ra, Theo Thông tư 55, người dân được xác nhận thông tin cư trú ở bất cứ đâu. Điều 17 của Thông tư này quy định, công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú dưới hình thức văn bản (có chữ ký và đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú) hoặc văn bản điện tử (có chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú) theo yêu cầu của công dân.

Bên cạnh đó, Thông tư 55 cũng quy định thêm hình thức thông báo lưu trú. Theo Điều 15 Thông tư này, việc thông báo lưu trú được thực hiện theo một trong các hình thức: Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc địa điểm tiếp nhận thông báo lưu trú do cơ quan đăng ký cư trú quy định; Thông qua số điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết;

Ngoài ra, việc thông báo lưu trú được thực hiện thông qua trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú; Qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC