Kinh doanh

Tạm dừng thủ tục hải quan tại các kho xăng dầu chưa có thiết bị đo bồn bể tự động

Nhật Linh
ANTD.VN - Đến ngày 10/8/2022, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành tạm dừng việc thực hiện thủ tục hải quan tại các kho xăng dầu chưa có thiết bị đo bồn bể tự động, chưa kết nối với cơ quan hải quan…

Tổng cục Hải quan cho biết, đến ngày 10/8/2022, theo quy định tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành tạm dừng việc thực hiện thủ tục hải quan tại các kho chứa xăng dầu chưa có thiết bị đo bồn bể tự động, chưa kết nối với cơ quan hải quan, không xác nhận lượng xăng dầu tái xuất và tiến hành thu thuế xăng dầu tạm nhập.

Việc tạm dừng sẽ thực hiện cho đến khi các doanh nghiệp lắp đặt trang thiết bị đo mức bồn, bể tự động và kết nối với cơ quan hải quan đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định này.

Tạm dừng thủ tục hải quan tại các kho xăng dầu chưa có thiết bị đo bồn bể tự động ảnh 1

Các kho xăng dầu bắt buộc phải lắp thiết bị đo tự động từ ngày 10/8 tới

Trước đó, để đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan, chống gian lận thương mại đối với mặt hàng xăng dầu xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, ngày 15/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/8/2020, trong đó quy định các kho xăng dầu (khu vực lưu giữ xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất) phải lắp đặt thiết bị đo mức bồn, bể tự động kết nối trực tuyến số lượng xăng dầu xuất, nhập, tồn kho với cơ quan hải quan.

Và thời hạn để thực hiện là 02 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Theo đó, cho đến ngày 10/08/2022, các kho xăng dầu có hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất đều phải đáp ứng quy định nêu trên.

Tổng cục Hải quan cho biết, để triển khai thực hiện quy định tại Nghị định 67, Tổng cục Hải quan đã ban hành nhiều công văn, tổ chức hội thảo để tuyên truyền, phổ biến đến từng doanh nghiệp về thời hạn lắp đặt thiết bị đo bồn bể tự động theo quy định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC