Chính trị - Xã hội

Tạm dừng phát triển nhà ở thương mại tại nội đô lịch sử

Thành Nam
ANTĐ - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 
2012 - 2020 và định hướng đến năm 2030. 

Mục tiêu của Chương trình đến năm 2015 là diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố là 23,1m2/người (diện tích nhà ở tối thiểu 6,5m2/người), trong đó khu vực đô thị 26,6m2/người. Đặc biệt, đến năm 2015, Thủ tướng chỉ đạo tạm dừng phát triển nhà ở thương mại trong khu vực nội đô lịch sử đối với với các dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư dự án. Trong giai đoạn tiếp theo tới năm 2020, Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC