Chính trị - Xã hội

Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong Đảng:

Tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe rất rõ

ANTĐ - Ngày 25-2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Chính vì làm tốt công tác xây dựng Đảng, đã góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đặt nền móng để sắp tới tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết đạt kết quả tốt hơn. 

Về những công việc cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục theo dõi, thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 vừa qua, có gì mới, sáng tạo, tâm đắc, còn gì băn khoăn, trăn trở, nhận diện lợi ích nhóm ở chỗ nào, “bộ phận không nhỏ” nằm ở đâu... 

Phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Thực tiễn công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở Vĩnh Phúc cho thấy nhận thức về tính cấp bách và những nội dung, cách làm mà Nghị quyết Trung 4 đề ra, là đúng, trúng, được toàn Đảng, toàn dân đồng tình hưởng ứng tích cực, đồng thời cho thấy công tác xây dựng Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, xây dựng tổ chức, xây dựng con người. Nếu không quan tâm đầy đủ đến công tác xây dựng Đảng, thì cán bộ, đảng viên, tổ chức sẽ đứng trước nguy cơ bị sa sút, hư hỏng, đến một lúc nào đó dân không còn tin, tổ chức không còn uy tín nữa, thì lãnh đạo được ai? Tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn của công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng đã thấy rõ. Điều quan trọng là qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đã thấy được mặt ưu để phát huy, những thiếu sót, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa, mặt suy thoái để chấn chỉnh, từ đó thấy rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, công việc cần tập trung thực hiện. 

Theo TTXVN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC