Syria đồng ý cho nhân viên cứu trợ của Liên Hợp Quốc vào nước mình

ANTĐ
ANTĐ - Liên Hiệp Quốc cho biết Syria đã đồng ý cho phép các nhân viên cứu trợ và hàng hóa nhân đạo được tiếp cận 4 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc bạo động trong thời gian qua.