Đời sống

Sửa quy định về đối tượng được lùi thời gian đóng đoàn phí công đoàn

P.P
ANTD.VN - Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, dẫn đến phải giảm từ 10% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 1/2021 được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến 31/12/2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có công văn gửi Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố về việc sửa đổi quy định về đối tượng đượ lùi thời gian đóng kinh phí công đoàn.

Căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 8/10/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về về một số chính sách hỗ ừợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sửa đổi đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn như sau, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 10% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 1/2021(kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện họp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương).

Thời gian được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2021.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC