Chính trị - Xã hội

Sớm phổ biến về đổi mới kỳ thi quốc gia

Bảo Anh

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa yêu cầu thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong trung tâm học tập cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức xã hội về các vấn đề này. 

Bộ GD-ĐT đã biên soạn tài liệu với nội dung đổi mới giáo dục đào tạo; đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông sau 2015 và đặc biệt là những vấn đề về kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 cũng như quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học. Nội dung này sẽ được lồng ghép, tích hợp vào các chuyên đề khác của địa phương để thu hút sự tham gia của người dân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC