Sớm công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước

ANTD.VN - Ngày 9-8, Bộ KH-ĐT đã có công văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước khẩn trương đôn đốc các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện nghiêm việc công bố thông tin theo quy định của Chính phủ. 

Theo cơ quan này, tính đến ngày  31-7-2016, mới có 7/22 bộ ngành, 14/63 địa phương, 16/30 tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước thực hiện công bố thông tin theo yêu cầu của Bộ KH-ĐT. Những đơn vị công bố thông tin không đầy đủ, không đúng quy định sẽ được Bộ KH-ĐT tập hợp và công bố công khai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Trước đó, Bộ KH-ĐT đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo thông tin về Bộ trước ngày 15-3-2016.

Tin cùng chuyên mục