Sở GTVT Hà Nội triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm 2013

ANTĐ
ANTĐ - Sáng 25/2, Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng và phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 cho cán bộ viên chức trong các đơn vị thuộc Sở GTVT.