Siết chặt việc niêm yết, thanh toán bằng ngoại hối

ANTĐ - Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác không được thực hiện bằng ngoại hối. Đây là một trong những quy định tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối đang được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra lấy ý kiến. 

Dự thảo này cũng quy định không được quy đổi giá hàng hóa, dịch vụ bằng VND ra ngoại hối tương đương hoặc quy định điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ theo tỷ giá hối đoái giữa VND và các loại ngoại tệ hoặc dưới các hình thức bảo đảm giá hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại hối khác. Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định cụ thể 16 trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. NHNN dự kiến quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2014.