Chính trị - Xã hội

Siết chặt công tác giám định để ngăn chặn thanh toán khống bảo hiểm y tế

An Nhiên
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tình trạng thống kê, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không hợp lý, không đúng quy định, thanh toán khống chi phí vẫn xảy ra.
Siết chặt công tác giám định để ngăn chặn thanh toán khống bảo hiểm y tế ảnh 1

Bảo hiểm xã hội đề nghị tăng cường giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi các địa phương đề nghị tăng cường công tác giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo chi đúng, chi đủ cho người bệnh bảo hiểm y tế.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, theo thông báo kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, báo cáo kiến nghị của cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng như kết quả kiểm tra, rà soát trên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế vẫn còn một số vấn đề bất cập.

Cụ thể, việc tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với cơ sở khám chữa bệnh chưa được thực hiện kịp thời theo đúng quy định tại Điều 32 Luật BHYT, còn tình trạng chậm tạm ứng, tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh khi thừa, khi thiếu. Việc ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không hoàn thành đúng thời hạn theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong đó, đáng quan tâm là tình trạng thống kê, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không hợp lý, không đúng quy định, thanh toán khống chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vẫn xảy ra.

Đồng thời, công tác giám định trực tiếp tại cơ sở khám chữa bệnh chưa được thường xuyên, dẫn đến không phát hiện được tình trạng kê khống đơn thuốc, dịch vụ kỹ thuật, cấp khống giấy nghỉ ốm để hưởng bảo hiểm xã hội...

Một số trường hợp bị cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can là cán bộ nhân viên của cơ sở khám chữa bệnh có hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, nhưng bảo hiểm xã hội tỉnh không kịp thời phát hiện, báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam (như tại các tỉnh Bắc Giang, Yên Bái).

Để đảm bảo việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật, chống tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ thực hiện nghiêm việc tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định tại Điều 32 Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội các địa phương cần tăng cường công tác giám định bảo hiểm y tế, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 về công tác giám định bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 3868/BHXH-CSYT ngày 7/12/2020. Kết hợp chặt chẽ giữa giám định trên Hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm xã hội và trực tiếp tại cơ sở khám chữa bệnh, để kịp thời phát hiện và ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị trên tăng cường trách nhiệm trong việc đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm xã hội, đặc biệt không để tình trạng người bệnh bảo hiểm xã hội phải chi trả các chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi quyền lợi, mức hưởng theo quy định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC