Chính trị - Xã hội

Sẽ trình Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) vào cuối năm 2020

Duy Tiến
ANTD.VN - Sau khi bị rút khỏi chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 này, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai sẽ chính thức được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 9 diễn ra vào giữa năm 2020.
ác ĐBQH bấm nút thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020

ác ĐBQH bấm nút thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020

C

Chiều nay, 11-6, với đa số ĐBQH biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Theo đó, Nghị quyết của Quốc hội quyết nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 các dự án luật sau: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Cùng đó, Nghị quyết cũng quyết nghị điều chỉnh thời gian trình 3 dự án luật. Trong đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp và Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) lùi từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9);

Đặc biệt, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai sau khi bị lùi từ chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 này cũng sẽ được chuyển sang chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 (giữa năm 2020), trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 10 (cuối năm 2020).

Ngoài ra, Quốc hội cũng quyết định đưa ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở đó, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 cũng được điều chỉnh như sau:

Tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5-2020), sẽ trình Quốc hội thông qua 8 luật. Tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10-2020) sẽ trình Quốc hội thông qua 7 luật, trong đó có những luật được chờ đợi nhiều như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai...

Trước đó, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, qua rà soát, kiểm tra tiến độ chuẩn bị  2 dự án luật là Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy cần phải có thêm thời gian để nghiên cứu, thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng; tổng kết, đánh giá thực trạng pháp luật và nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ hơn một số chính sách mới phát sinh trong quá trình soạn thảo nhằm bảo đảm chất lượng, tính khả thi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC